Ethixx Technology je technologickým partnerem, který vytváří pro klienty řešení na míru s velkým citem pro připravenost organizace a procesů klienta. Naším cílem je naplnění potřeb klientů v oblasti automatizace a zefektivnění činností, a to prostřednictvím detailního porozumění situace, kvalitního návrhu, optimálně zvolené technologie a bezchybné implementace.


Poskytujeme služby:

Integrační a architektonické služby

V Ethixx technology pomáháme klientům s integrací široké škály různých řešení od webových a mobilních aplikací po komplexní řešení, která jsou připravena na zpracování velkých objemů dat bez ohledu na to, zda jsou provozována v prostředí zákazníka nebo v cloudu. Soustředíme se na to, aby naše služby umožnily klientům zefektivnit firemní procesy, zvýšit jejich flexibilitu a škálovatelnost.

Audity informačních systémů

Technologické projekty jsou obvykle značně rozsáhlé, zasahují do mnoha procesů organizace a jejich realizace je svázána s velkými finančními nároky. V kontrastu k tomu bývají hrubě podceněny lidské, organizační a procesní aspekty projektu. Technologické projekty pak ve vysoké míře nenaplňují vložená očekávání a dostávají se do vážných problémů.

Tvorba prototypů aplikací

V závislosti na cíli vašeho projektu z hlediska rozsahu a dostupnosti zdrojů, navrhneme využití vhodné kombinace nástrojů pro dosažení požadovaného cíle iterativními metodami prostřednictvím realizace POC, vývojem prototypu a vývojem pilotního systému nebo produktu.

Vývoj na zakázku

Vyvíjíme specializované aplikace, řešící konkrétní obchodní nebo provozní problémy zákazníka a zajištujeme jejich provoz a podporu. V oblasti webových aplikací dodáváme jak intranetová řešení, tak i aplikace pro veřejný internet a aplikace pro mobilní zařízení.

Transformace SW do prostředí cloudu

Pomáháme našim zákazníkům využít výhody cloud computing. Rychlost nasazení aplikací, efektivita provozu, přenositelnost a neomezená škálovatelnost. Transformujeme stávající aplikace do prostředí cloudu nebo vyvíjíme cloud native aplikace.

Konfigurační a vývojové služby SAP

Ethixx disponuje konzultanty s dlouholetými zkušenostmi z implementací systému SAP, optimalizacemi nastavení, vývojem v prostředí ABAP a Java i mezinárodními roll-outy řešení.

Služby projektového řízení informačně-technologických projektů

Nabízíme služby externího a nezávislého řízení ICT projektů a dohledu nad jejich realizací. Používáme standardní metodiky a systém řízení projektu, zároveň však máme zkušenosti se specifickými metodikami výrobců SW jako např. ASAP, Sure Step, Rapid a Agile Implementation Methodology, atp.

Kontakt

Ethixx Technology s.r.o.

Pohořelec 149/6
Hradčany
118 00 Praha 1

IČO: 02034913


Tel. +420 603 518 522
Email: info@ethixx.technology